Sekční garážová vrata do boku

Sekční garážová vrata do boku

Sekční garážová vrata do boku


POSUVNÁ GARÁŽOVÁ VRATA

Posuvná garážová vrata vyrábíme přesně na míru s ohledem na bezpečnost provozu a spolehlivost. Jedná se vlastně o typ sekčních garážových vrat s tím rozdílem, že panely jsou postaveny svisle a nezajíždějí pod strop, ale podél stěny garáže. Při instalaci je proto kladen velký důraz na stavební připravenost, rovnost stěn i podlahy. Konstrukce a povrchová úprava zajišťuje vysokou provozní účinnost a dlouhou životnost posuvných vrat, disponují také vynikajícími tepelně izolačními vlastnostmi. Komponenty, ze kterých jsou posuvná garážová vrata vyráběna, jsou koncipovány pro vysoké provozní zatížení. U posuvných garážových vrat v podstatě nezáleží na šířce instalačního otvoru, jednotlivé lamely vlastně stojí a nejsou tedy namáhány tolik, jako lamely u sekčních garážových vrat otvíraných nahoru.

Výhody posuvných garážových vrat

Velkou výhodou posuvných garážových vrat je, že nesníží průjezdní výšku otvoru, nabízí také jednoduchý průchod osob při částečném otevření vrat. Vrata se vždy instalují za stavební otvor, z vnitřní strany zdiva. Zámky panelů jsou vylisované tak, aby nemohlo dojít k sevření prstů. Sekce jsou při pohybu vedeny v závěsné kolejnici, která zajišťuje klidný pohyb vrat. Podlahové vedení tvoří podlahový práh. Provedení posuvných garážových vrat je dáno umístěním panelu na svislo a tím i změnou designu oproti sekčním vratům. Vrata mohou mít všechny povrchové úpravy a motivy panelů jako sekční vrata. Nabízíme různé prolisy na panely či kazety, buď rovnoměrně rozložené podle velikosti vrat, nebo nepravidelně umístěné, vše podle přání zákazníka. Také barevná škála je neomezená až 2500 barev odstínů pro lakování, nebo nepřeberná nabídka dřevo imitujících fólií. Velmi tichý chod, vysoká spolehlivost, maximální užitnost to jsou vlastnosti, které charakterizují posuvná garážová vrata.


Máte zájem o tento nebo podobný produkt ?

Provádíme realizace i servis.


Kontaktujte nás